دل بی‌تو به صدهزار زاریست

جان در کف صدهزار خواریست

در عشق تو ز اشک دیده دل را

الحق ز هزار گونه یاریست

در راه تو خوارتر ز حاکم

ای بخت بد این چه خاکساریست

کردیم به کام دشمن ای دوست

دانم که نه این ز دوستاریست

هجران سیه‌گر توام کشت

این نیز هم از سپیدکاریست

 


سنگ صبور2
 انتشار از منبع : m-57rashno-roz - m-57rashno-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:49:32
  برچسب ها : صدهزار ,صدهزار زاریست