می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را

زنده کن در می پرستی سنت پرویز را

 

مایه ده از بوی باده باد عنبربیز را

در کف ما رادی آموز ابر گوهر بیز را

 

ای خم اندر خم شکسته زلف جان آمیز را

بر شکن بر هم چو زلفت توبه و پرهیز را

 

چنگ وار آهنگ برکش راه مست انگیز را

راه مست انگیز بر زن مست بیگه خیز را

 

 

سنایی غزنوی

 

 


سنگ صبور2
 انتشار از منبع : m-57rashno-roz - m-57rashno-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:49:32
  برچسب ها : آمیز