ریشه دار باش....

ریشه تو ، فهم توست

یک سنگ به اندازه ای بالا میرود

که نیرویی پشت آن باشد..

با تمام شدن نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است

ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن..

که چطور از زیر خاک ها و سنگ ها سر بیرون می آورد

و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود...

ریشه داشته باشی ، از زیر خاک و سنگ..و از زیر عادت و غریزه ..

و از زیر حرف ها وهوس ها سر بیرون می آوری و افتخار می آفرینی..

ریشه ی تو همان "فهم"توست...

 

 

 


سنگ صبور2
 انتشار از منبع : m-57rashno-roz - m-57rashno-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:49:32
  برچسب ها : ریشه